Pia er en erfaren leder og rådgiver med bred strategisk bakgrunn. Hun har et brennende engasjement for hva som kan bli bedre, samt det å sette tydelige mål for å sikre resultater. Hun er opptatt av hvordan digitalisering kan effektivisere forretningsmodeller og skape muligheter for vekst.

Pia er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har tidligere jobbet i Arthur Andersen og EY. Her var hun sentral i å bygge et av landets ledende rådgivningsmiljø i EY Advisory og har mange års erfaring fra å jobbe med forbedringer og endringsprosjekter innenfor ulike bransjer. Hun har jobbet med flere av Norges største konsern, samt med mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Hun har også hatt flere lederposisjoner i EY, og var over flere år ansvarlig for rekruttering til EY Advisory.

Nysgjerrig, positiv og engasjert! God på å håndtere komplekse grensesnitt, samt å involvere de rette personene. Setter strenge krav til kvalitet, struktur og involvering, og har samtidig stor gjennomføringskraft. Blir ansett som et sikkert kort for å løse vanskelige oppgaver, samt oppnå resultater i team og i samarbeid med kunden.

Spesialfelt: Strategi, forretningsutvikling og vekst, lønnsomhetsforbedring, problemløsning, ledelse, organisasjonsdesign og implementering av nye driftsmodeller, målstyring og kontinuerlig forbedring.

Pia er et utpreget ja-menneske – og har etter hjemflyttingen til Sandefjord allerede latt seg verve (lure☺) som både håndballtrener på favorittlaget STIF og til foreldreutvalget på skolen.