Salg

Til syvende og sist, så handler jo markedsføring egentlig om salg. Det hjelper ikke med god markedsføring hvis du ikke klarer å lande salget.