Bygge base

Har du en e-post- eller sms-database? Ønsker du å gjøre den større? Eller bygge en fra bunnen? Vi hjelper deg både med å bygge basen og sørger for at du henter inn den informasjonen du trenger fra de som skal inn i basen. Hvis du får en god base opp og stå, så har du alle muligheter for effektiv kommunikasjon – ikke bare gjennom nyhetsbrev, men også via sosiale medier og programmatiske annonsekjøp.