Film

Enten du skal en internfilm, film til sosiale medier eller en stor TV-reklame så kan vi hjelpe deg. Vi har mange gode samarbeidspartnere innenfor filmbransjen, og vet hvilket filmselskap som er best egnet til ulike prosjekter, basert på omfang og budsjett. En god film avhenger av en god brief til filmselskapet, denne kan vi hjelpe deg med. Vi kan prosjektlede filmen hele veien, eller bare hjelpe deg i gang. Vi tar aldri påslag på jobber hos filmselskaper.

 

Hva koster det å lage en kommersiell film?

Alt fra kr 10 000,- og til det uendelige