Kvalitative undersøkelser (Fokusgrupper og dybdeintervjuer)

Vi gjør både fokusgrupper og dybdeintervjuer, alt for å finne frem til ekte markedsinnsikt. Vi har erfaring med å intervjue alt fra toppledere per telefon (B2B), til grupper innenfor forbrukermarkedet (B2C).

Hva koster fokusgrupper og dybdeintervjuer?

Det avhenger av omfang, ta kontakt for et tilbud.