Presentasjonsteknikk

En god presentasjonsteknikk er essensielt når du skal holde en viktig presentasjon. Noen ganger kan det være lurt å få noen eksterne til å evaluere deg når du holder din presentasjon. Kanskje du gruer deg til å holde den også? Med litt ekstra forberedelser og hjelp fra oss, så vil du føle deg bedre rustet til å holde presentasjonen. Slik fungerer det:

  • Du kommer til oss og holder presentasjonen for oss, som om vi var ditt publikum.
  • Vi gir innspill på både innholdet og hvordan du legger det frem. Her kommer vi med konkrete innspill til forbedringer. Trenger du hjelp til å justere innholdet, fikser vi det. Videre er vi ærlige og direkte i våre tilbakemeldinger på fremførelsen – og gir deg helt konkrete forslag til forbedringspunkter og hva du bør øve på.

Les om våre ti tips til en god PowerPoint-presentasjon her.