Strategi for sosiale medier

Hvor ofte skal vi poste? For hvem? Hva skal vi poste? Hva skal vi oppnå med det? Hvem i bedriften skal ha ansvaret? Dette er typiske spørsmål som diskuteres hos bedriftene. Det lønner seg å få på plass en kortfattet og tydelig strategi for bruk av sosiale medier, den gir alle de viktigste svarene. Vi bistår gjerne med strategien, som også bør gi svar på hvilke sosiale medier dere skal prioritere og ikke – og hvordan alt skal henge sammen.

Hva koster det å lage en strategi for sosiale medier?
Fra kr. 10 000 og oppover (avhengig av om dere har kommunikasjonsstrategien på plass i bunnen).