Vekst og forretningsutvikling

Trenger du hjelp til å utvikle virksomheten din? Vi hjelper deg å se nye muligheter for vekst og ta lønnsomme beslutninger. Vi har alltid kunden i fokus og hjelper deg hele veien til markedet om du trenger det.

 

Lønnsomhetsforbedring og vekst

Vekst er mer enn høyere topplinje. Vet du hvilke kunder du tjener mest penger på og hvilke grep du kan gjøre for å bli enda mer lønnsom? Vi hjelper deg med veivalg og hvilke produkter og tjenester du bør satse på for å oppnå lønnsom vekst.

Vi gjør en lønnsomhetsanalyse, basert på dine talldata og aktiviteter, og gir deg en anbefaling på hva som bør justeres. Vi opplever at det er mange som ser både kunder og produkter med nye øyne etter en slik analyse. Typiske tiltak vil selvfølgelig være å vri innsatsen mot lønnsomme kunder, men det kan også være en endring i pris eller nye pakkeløsninger som gir bedre margin. Det kan også være at dere opplever et høyt kostnadsnivå generelt, da vil vi i så fall anbefale å følge opp med tiltak for kostnadsbesparelser og gevinstrealisering.

Ønsker du å forbedre lønnsomheten din? Vi hjelper deg med både analyse og handlingsplan – og gjennomføring om du ønsker det.

 

Forretningsutvikling og innovasjon

For å sikre vekst og ta bedriften til nye høyder trengs det stadige grep. Forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. De senere årene har teknologi og digitalisering vært en drivkraft for nye måter å gjøre ting på – enten det har drevet frem nye forretningsmodeller eller enkelte produkter og tjenester. Kundereisen har også blitt endret og da handler det om å gripe muligheter og utvikle virksomhet i takt med kundens behov. Her handler det også om å være raskt nok ute for å sikre seg synlighet og markedsandeler. Da er det viktig å tørre og lansere når det er godt nok (MVP = minimal viable product) og tilpasse innovasjons- og beslutningsprosesser deretter.

Innenfor markedsføring handler dette også ofte om hvordan få rask tilgang til nye kunder. Vi erfarer at kundeklubber, partnerskap eller strategiske samarbeid er effektive tiltak her. Vi kan hjelpe deg hele veien –  fra å identifisere mulighetene til å lansere ny merkevare eller nye produkter.

 

Organisasjonsutvikling

Er det et eller annet som ikke flyter godt nok, eller uteblir veksten? Det er ikke alltid det skyldes produktet eller tjenesten som leveres – det kan også være interne faktorer. Organisasjonsutvikling handler om involvering, og om å få folka i bedriften til å dra i samme retning. Det handler også om å sørge for å tilrettelegge for vekst gjennom en god organisasjonskultur og riktig organisering.

Organisasjonskultur

En svak organisasjonskultur og intern misnøye kan hindre dyktige folk og bedrifter å oppnå resultater. Når en bedrift er i vekst vil det ofte være endringer i hverdagen til de ansatte. Derfor er involvering, kommunikasjon og forventningsavklaringer de viktigste stikkordene for å bygge en bedre organisasjonskultur.

En bedrift med en god organisasjonskultur har en positiv energi og et stort engasjement – dette gjør bedriften godt rigget for vekst. Vi har folk som har bred erfaring fra kulturbygging og kan hjelpe deg med å finne de rette tiltakene, tilpasset din bedrift. Les våre 7 tips her.

Organisering

Noe vi ser ofte er at selskaper ikke er rigget optimalt for oppgavene de skal løse. At feil organisering står i veien for vekst. Ofte havner nye oppgaver hos den som har kapasitet, ikke nødvendigvis den som har riktig kompetanse. Eller det havner på toppen av andre arbeidsoppgaver, slik at det ikke blir gjort godt nok.

Det er sjeldent en total reorganisering er løsningen. Ofte er det justeringer og skruing på eksisterende oppsett som skal til for å få det til å flyte bedre, bli mer effektivt og gi resultater. Et selskap i vekst kan trenger ofte en annen rigg enn et selskap som opererer i et modent marked. Teknologi og digitalisering setter også større krav til kompetanseutvikling for å sikre rett person på rett plass.

Vi kan hjelpe deg å vurdere alternative måter å organisere arbeidet på –  med konsekvenser for roller, ansvar, oppgaver og kompetansebehov. Vi kan hjelpe deg å rigge organisasjonen for vekst!

 

Målstyring og kontinuerlig forbedring

For å oppnå resultater er det viktig med tydelige målsetninger og verktøy som sikrer gjennomføring. Målstyring vil kunne gi deg indikatorer på om du er på rett vei og gir deg muligheten til å justere kurs tidsnok. Kontinuerlig forbedring handler om å stadig forbedre seg – få mer effektive prosesser, mer brukervennlige tjenester eller bedre produkter for kunden. Dette er en del av verktøykassen vår for å oppnå resultater, gjennomføre endringer og bidra til mer fornøyde kunder. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om dette.