Kontakt oss

Vekststrategi

Mange bedrifter kommer til oss og sier ”Vi skal vokse x % neste år, kan dere hjelpe oss med det?” Ja, sier vi da. Da er første oppgave å finne ut hvor du skal sette inn støtet for vekst – hjelpe deg med en tydelig vekststrategi. Markedsføring og matematikk har mye til felles. Vi mener at hvis vi bryter ned de store vekstmålene i konkrete mål, så er det lettere å nå dem. Vi spør som regel da om følgende

  1. Skal du selge mer til kundene du allerede har eller skal du hente nye kunder?
  2. Hvem skal du flytte? Kunder som handler hos konkurrenter eller de som ikke kjøper din kategori?
  3. Hvilke av målgruppene dine har størst potensial for vekst neste år? (Eks. bedrift, privat eller offentlig? Eks. 2: barnefamilier eller grå gull?)
  4. Hvilke produkter/ tjenester har dere størst tro på vekst hos?
  5. Hvilke produkter/ tjenester er mest lønnsomme å selge?

Basert på input fra kunden, så lager vi Excel-analyser og scenarier som belyser mulige satsingsområder for å nå målene. Da blir det mye lettere å bestemme seg for å satse skikkelig på noe som funker. For eksempel: Dere må hente 25 nye privatkunder for å tjene like mye som på en bedriftskunde, hva har dere mest tro på?

Hva koster en vekststrategi?

  • Pris fra 25 000 kr og oppover
  • Prisen avhenger av kvaliteten på tall og data vi får inn, antall målgrupper, produkter, markeder etc.