Resultatene fra B2B-undersøkelsen 2020 er klare

Nå kan du bestille gratis rapport!

Mange av våre kunder driver innen B2B. Mange sitter med de samme spørsmålene og mangler innsikt for å ta gode strategiske valg, for eksempel knyttet til hvor mange uteselgere de skal ha eller hvor viktige de digitale kanalene egentlig er.

Vi ønsket å kartlegge norske beslutningstakeres innkjøpsprosess i B2B-kjøp i det private næringslivet, og gjennomførte derfor en undersøkelse. Nå er rapporten klar og vi deler den gjerne med deg.

Rapporten gir deg blant annet svar på:

  • Hvordan starter innkjøpsprosessen i bedriftene? 
  • Hvilke aktører vurderes og hvorfor?
  • Hvor mange er involvert i en slik prosess, og hva er de opptatt av? 
  • Hva er avgjørende for valg av leverandør? 
  • Hvordan påvirker koronakrisen norske bedrifters innkjøpsprosesser?

Bestill gratis her:

I rapporten får du inngående innsikt, tall og fakta. I tillegg får du våre klare anbefalinger til hvordan din bedrift bør rigges for innkjøpsprosesser i B2B.

Send meg B2B-rapporten