Berg Allum B2B Innkjøpsundersøkelse 2020

Har du 3 minutter til å svare på vår undersøkelse om B2B-innkjøp?

Trykk her for å svare. Alle som svarer på undersøkelsen kan få tilsendt rapporten med våre funn helt gratis.

Målet med undersøkelsen er å kartlegge hva som er viktig for deg som kjøper varer eller tjenester til din bedrift, samt hvordan man orienterer seg ved ulike type innkjøp til bedriften. I tillegg ønsker vi å forstå selgerens rolle anno 2020.