AIG

Har i mange år bistått AIG med ulike former for markedsarbeid, alt fra strategi – og konseptutvikling til reklamemateriell.

American International Group, Inc. (AIG) er et av verdens ledende forsikringsselskaper med kunder i over 100 land. AIG forsikrer bedrifter og privatpersoner over hele verden mot skade gjennom et av bransjens mest omfattende skadeforsikringsnettverk. I Norge tilbyr AIG Europe Limited forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale bedriftsmarkedet. I tillegg til en rekke type forsikringer rettet mot bedriftsmarkedet, tilbyr de reiseforsikring og studentforsikring til privatmarkedet.

 

DETTE GJORDE VI FOR AIG: 

  • Konseptutvikling
  • Reklameutvikling
  • Content marketing
  • Strategi for sosiale medier og workshop
  • Powerpoint presentasjoner

 

Vi har jobbet med AIG i flere år og bistått med flere spennende prosjekter, sammen med de flinke folka i selskapet. Da AIG skulle lansere en ny forsikring mot ”cyber bullying” jobbet vi frem produktkonseptet, navn, produktlogo og presentasjonsmateriell. Dette ble senere rullet ut i store deler av Europa. Vi har laget annonser rettet mot både B2C og B2B-markedet, for produkter som studentforsikring, reiseforsikring, styreansvarsforsikring og Cyber Edge.

Vi har skrevet tekst til flere artikler til AIG.no. Vi har også, i tett samarbeid med AIG, utviklet strategi for innholdsmarkedsføring og sosiale medier i AIG Norden, slik at de kan kommunisere effektivt inn i fremtiden. Vi bistår med å lage powerpointpresentasjoner med SWUNG til større events og møter.