Andebu Sparebank

Gjennomføring av både kvantitative og kvalitative spørreundersøkelser, samt arbeid med strategi og markedstiltak.

Berg Allum Consulting kombinerer de matnyttige rådene med en god strategisk forankring – og så er de veldig hyggelige å jobbe med.»

Øyvin Hansen
Kommunikasjons- og markedssjef

 

Andebu Sparebank er den lille banken med de smarte digitale løsningene og fylkets mest fornøyde bankkunder. De er kjent for sin personlige service og gode rådgiving, i tillegg til at de har gode betingelser. Andebu Sparebank er en del av Eika Alliansen.

 

DETTE GJORDE VI FOR ANDEBU SPAREBANK:

  • Strategi og markedstiltak
  • Spørreundersøkelser
    • Kvalitativ og kvantitativ

Andebu Sparebank har en dyktig markedssjef ved roret som har skjønt at god markedsføring starter med god innsikt. Da de skulle etablere seg i Sandefjord ønsket de å kjøre fokusgrupper, noe vi bistod med.

Videre gjorde vi en kvantitativ spørreundersøkelse for å verifisere hypotesene. Dette dannet grunnlaget for en markedsstrategi og markedstiltak.

Spørreundersøkelsen for Andebu Sparebank har vi gjennomført to år på rad. Vi har også holdt markeds-workshop for utvalgte markedssjefer i Eika Alliansen.