Blush.no

Hadde ansvar for alt strategisk- og markedsrelatert arbeid frem mot relanseringen av Blush i 2012, med oppfølging året etter.

Blush.no er en norsk nettbutikk for salg av merkevareprodukter innenfor skjønnhet og velvære. Blush.no er eid av Komplett-konsernet og ble relansert i november 2012. Etter relanseringen har Blush gått fra å være en gründerbedrift til en betydelig aktør i markedet. Berg Allum bisto i oppbyggingsfasen og hadde ansvar for relanseringen i 2012/2013.

 

DETTE GJORDE VI FOR BLUSH.NO: 

  • Strategi og markedstiltak
  • Film (prosjektledelse)
  • Markedssjef til leie

Berg Allum og hadde ansvar for alt strategisk- og markedsrelatert arbeid frem mot relanseringen i 2012, med oppfølging i 2013. I denne perioden fungerte vi som markedssjef til leie helt til selskapet var over i driftsfasen og bygget opp organisasjonen internt.

Vi hadde ansvar for utarbeidelse av strategien, herunder analyser og innsiktsarbeid, i form av markedsanalyser, konkurrentanalyser, spørreundersøkelser, merkestrategi, vekstanalyser og anbefaling av veien videre.

I  samarbeid med mediebyrået Red Media utviklet vi medieplaner. Videre hadde vi prosjektlederansvaret for all reklameutvikling, print- og webannonser ble utviklet av Kompletts design team mens TV-reklamen ble utviklet i samarbeid med produksjonsselskapet Babusjka.