EcoGrave

EcoGrave AS er en nystartet bedrift med spisskompetanse innenfor gravferdsområdet. EcoGrave tilbyr bærekraftige, kostnadseffektive og unike alternativer til dagens tradisjonelle metoder for gjenbruk, sluttbehandling og oppbevaring – fra kalkbehandling for gjenbruk av graver og automatiske kolumbarier, til vannkremasjon og organisk nedbrytning.

EcoGrave har spesialisert seg på ulike behandlinger av avdøde som hensyntar både fremtiden vår, økonomien, og kravet til etikk og verdighet.

Kunden tok kontakt med oss for bistand til navnevalg, strategi, design, handlingsplan og bistand til løpende markedsarbeid.

 

Strategi

I tett samarbeid hjalp vi EcoGrave å gjøre navnevalg, for deretter å gyve løs på selskaps- og kommunikasjonsstrategi – hvor sistnevnte er fundamentet for all kommunikasjon hos dem.

Som en fremtidsrettet leverandør med fokus på bærekraft i gravferdsbransjen, ønsket selskapet seg et navn som enkelt ville bli assosiert med nettopp dette. Etter en omhyggelig prosess falt navnet til slutt på EcoGrave.

Fra kunde fikk vi gode innspill på hvordan det var ønskelig at merkevaren skulle fremstå. Ved å bearbeide denne informasjonen skapte vi en strategi som bl.a. ga svar på målgrupper, overordnet budskap og konsepter for løsninger.

Strategien ga så føringer for designarbeidet, utviklingen av en ny nettside, handlingsplan og løpende innholdsproduksjon.

 

Design

På bakgrunn av strategien laget vi forslag til logo og profil. Profilen ble nøye utarbeidet med elementer og farger som samsvarer med navn og tjenester – først og fremst med bærekraft i tankene.

Vi har blant annet utarbeidet:

  • Nettside – design, utvikling og innhold/tekster
  • Powerpoint-mal
  • Visittkort og mailsignatur
  • Mini-brosjyre
  • Rollups

ecograve.no

Kunde

EcoGrave as

Trenger du hjelp av oss?

Ta kontakt

Med EcoGrave har vi høye ambisjoner, og vi ønsker å få til mye, så effektivt vi kan. Samtidig vet vi at å bygge en merkevare fra bunnen av, fra navnevalg og forretningsstrategi, til kommunikasjonsstrategi, design, nettside og handlingsplan – det er et stort stykke arbeid som må gjøres av profesjonelle innenfor dette faget!

Valget av samarbeidspartner er derfor langt fra tilfeldig: Berg Allum passer oss godt, fordi de leverer tjenester av høy kvalitet, og er raske i vendingene, både når det gjelder leveringstid og fleksibilitet. De har ledet prosjektet med en stø hånd fra start og frem til dagens løsning, og er også viktige rådgivere i det videre arbeidet med å bygge en solid merkevare over tid.

Runar Frømyhr