Farris Bad

Struktur for sosiale medier med tilhørende handlingsplan.

Berg Allum leverer alltid litt mer enn forespurt og forventet. En samarbeidspartner for Farris Bad som tilfører fagkunnskap og inspirasjon, og har vist en gjennomføringsevne i tråd med våre behov og høye forventninger.

KARIANNE DANCKE
eCommerce Manager Marketing
& Salesmanager Leisure

 

Det vakre og innholdsrike spahotellet, Farris Bad i Larvik, har en sterk posisjon i sitt marked og en svært habil markedsavdeling på huset. De hadde i 2015 over lengre tid jobbet aktivt med digitale og sosiale medier som viktige markedskanaler for økt salg av overnattinger. Farris Bad hadde en gjennomtenkt strategi, men som så mange andre, opplevde de det som svært krevende å følge opp alle kanalene, skape relevant innhold til de, samtidig som alle andre daglige arbeidsoppgaver skulle utføres. De ønsket hjelp til å strukturere hvordan alle de ulike kanalene skulle henge sammen – hvilke kanaler skulle ha hvilket innhold, hvilken tone of voice skulle hver kanal ha og hvor skulle innholdet gjenbrukes for best mulig effekt.

 

DETTE GJORDE VI FOR FARRIS BAD:

  • Evaluering av arbeid gjort i digitale og sosiale medier
  • Struktur for digitale og sosiale mediekanaler
  • Handlingsplan for maksimal utnyttelse av kanalene

Leveransen ble en rapport levert i powerpoint med et fullstendig SoMe-strukturkart med klare linker mellom hver kanal basert på eksisterende strategi. Farris Bad fikk klare tilbakemeldinger på hva de burde fortsette med i de ulike kanalene og innspill til endringer, samt flere forslag til nye tiltak for optimal utnyttelse.