Jobbute.no

Utviklet strategi og kommunikasjon for å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget.

Berg Allum Consulting har gjort en solid jobb og et hatt et stort engasjement i prosjektet vårt, jobbute.no. De har dratt gjennom hele kommunikasjonsprosessen på en profesjonell måte. De har hjulpet oss fra vi presenterte utfordringen vår, til at vi dag har fått en kreativ og strategisk forankret løsning som vi er svært fornøyde med.

Roar Håkonsen
Daglig leder i Håkonsen & Sukke og del av Jobbute.no-samarbeidet

Jobbute.no er et samarbeidsprosjekt mellom Gjennestad videregående skole og de fire største anleggsgartnerbedriftene i Vestfold, Håkonsen og Sukke, Grøteig, Strandman og Steen & Lund. Formålet med jobbute.no er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget. Vi ble kontaktet da de fire bedriftene og Gjennestad Vgs da de var helt i startfasen av sitt samarbeid. De ønsket hjelp til prosjektet om å få flere studenter til faget, og ville ha hjelp til utarbeidelse av både strategi, konsept og navn, nettside og kommunikasjon.

Vi hadde et klart mål med dette prosjektet; rekruttering til et yrke som stort sett foregår utendørs. Med andre ord, anleggsgartnere må elske å være utendørs! Denne innsikten har vært bærende for både strategi og kommunikasjonsstrategi, derav navnet jobbute.no og budskapet #jobbenerbestute. Vi har videre utarbeidet designmanual, hvor vi blant annet har utviklet logo. Utarbeidelse av en nettside for prosjektet var en del av kommunikasjonsstrategien. Denne har vi utarbeidet i samarbeid med EasyWeb Norge, inkl. design, struktur og tekst. Bildene på nettsiden er tatt av Fogra Reklamefoto, hvor vi har laget fotostrategi og prosjektledet fotoshooten. Markedsmateriell som brosjyre, bannere, roll up og annonser er også utviklet i forbindelse med lanseringen av nettsiden. Strategi for sosiale medier og håndtering av disse, ligger også som en del av vårt ansvar under handlingsplanen for jobbute.no.

 

DETTE GJORDE VI FOR JOBBUTE.NO:

  • Strategi og markedstiltak
  • Design
  • Tekstarbeid/content marketing
  • Sosiale medier
  • Foto
  • PR