Norva24

Har i 5 år jobbet med markedsføring for Norva24. Alt fra strategi og kommunikasjon, til operativt markedsarbeid.

I min rolle som markedsansvarlig for et konsern av Norva24 sin størrelse, har jeg ikke anledning til å feile i valg av sentrale samarbeidspartnere. Det startet med at Berg Allum ble valgt til å presentere forslag til sub brand-strategi i juni 2016, grunnet min iboende tro til deres kompetanse på området. Dette ut fra tidligere erfaringer, relasjoner og referanser.

Berg Allum, med alle sine medarbeidere, har innfridd mine forventninger på best mulig måte, så langt – både på det strategiske og operative plan.
Jeg er en krevende kunde, stiller store krav, men gir handlefrihet, så fremt at det blir levert kvalitet iht. mine spesifikasjoner.

Øystein Ulsnæs
Markedsansvarlig Norva24

 

Norva24 ble etablert i 2015 da en rekke mindre lokale selskaper slo seg sammen og dannet et større konsern på tvers av regioner. I dag har Norva24 godt over 900 ansatte, omsetter for over 1,3 mrd NOK og er Nordens største vann- og avløpsselskap. Norva24 består av et meget kompetent fagmiljø, og ikke minst en administrasjon med store ambisjoner for vekst og et stort ønske om å bygge en sterk merkevare. De kontaktet oss i en tidlig fase og allerede i 2015 startet vi å jobbe med Septik- og Miljøservice, før de var en del av Norva24.

Da Septik- og Miljøservice ble kjøpt opp var vi stolte og glade for at vi fikk være med på ”flyttelasset”. Sammenslåing av en rekke selskaper krever en tydelig strategi på mange plan, i tillegg til helt ny kommunikasjon – et arbeid vi har gjort i samarbeid med Norva24 sin dyktige markedsavdeling og alle de ulike avdelingene i konsernet.

 

DETTE GJORDE VI FOR NORVA24: 

 • Strategi- og markedstiltak
  • Sub brand strategi
  • Merkestrategi
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Handlingsplan
 • Design
  • Webdesign
  • Designmanual
 • Nettsider
 • Tekstarbeid / Content marketing
  • Tekst til nettsider
  • Pressemeldinger
 • Salgscoaching
 • Sosiale medier
 • CRM/relasjonsmarkedsføring

Sammenslåing av flere selskaper og stadige oppkjøp, krever en tydelig strategi for hvordan de lokale avdelingene og moderselskap skal profileres. Vårt arbeid startet med en sub brand-strategi for de lokale avdelingene, og en overordnet merkestrategi for konsernet. Herunder ble det definert målgrupper og forbrukerinnsikt, tydelige merkefordeler, utarbeidet selskapsverdier og laget en brand stamp. Videre ble det laget en kommunikasjonsstrategi, med forslag om etablering av en ny nettside for konsernet. Vi har i samarbeid med EasyWeb Norge utarbeidet nettsiden, inkl. design, struktur og tekst. Vi har videre laget strategi for sosiale medier, jobbet med salgsstrategi og utviklet diverse kampanjer. En handlingsplan har sørget for at alle tiltak har blitt iverksatt, og vi har siden 2015 jobbet kontinuerlig med Norva24 sitt markeds- og salgsarbeid. Målet har hele tiden vært å skape en strategi som tar hensyn til konsernet som helhet, men samtidig ivareta de ulike avdelingenes posisjon i sine lokale markeder.