Senab Eikeland

Ansvar for all markedsføring for Senab Eikeland, fra strategi til operativt markedsarbeid.

Det er en glede å jobbe med Berg Allum. Vi setter stor pris på entusiasmen, kompetansen og dedikasjonen de tilfører. Ikke minst ser vi at investeringene gjør en forskjell i salgsarbeidet og gir resultater.

Svein Rød
D
aglig leder i Senab Eikeland BTV

 

I 2015 slo Magnar Eikeland Gruppen og Senab Eikeland sammen deler av sine norske virksomheter, og skapte Senab Eikeland. Landets største og ledende aktør innenfor møbler og interiørløsninger til kontor, skole, barnehage, helse, offshore og offentlige miljøer.

Senab Eikeland ønsket en tydeligere posisjon for det nye selskapet, og ba i 2017 Berg Allum om å bistå med dette arbeidet.

Vi utviklet først en merkevarestrategi der vi definerte hvordan Senab Eikeland skal vinne i et konkurranseutsatt marked. Strategien fungerer som en grunnmur for videre tiltak.

Deretter laget vi en handlingsplan for vekst, med konkrete tiltak for å sette strategien ut i live. Vi introduserte en rekke tiltak, inkludert justerte nettsider, ny blogg, inspirasjonsunivers og nettbutikk, for å tiltrekke trafikk til nettsiden, engasjere brukere og skape leads og salg direkte på nett.

Berg Allum Consulting utvikler og drifter også all digital annonsering, deriblant Google Ads og Facebook, for Senab Eikeland.

 Samtidig var det viktig å sikre lønnsomheten i alle salg. Vi utviklet derfor en lønnsomhetskalkulator, som selgerne kan bruke for å sjekke at hvert salg møter Senab Eikeland sine krav til lønnsomhet, og justere tilbudet avhengig av resultatet.

 

DETTE GJORDE VI FOR SENAB EIKELAND:

  • Merkevarestrategi
  • Nettsider, blogg og inspirasjonsunivers
  • Nettbutikk
  • Sosiale medier
  • PowerPoint-presentasjon
  • Lønnsomhetskalkulator