Skagerrak Sparebank

Da tre lokalbanker med lang historie og bransjens mest fornøyde kunder skulle slå seg sammen, gjorde de en solid prosess. Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank hadde alle et unikt nærvær til sine kunder og et brennende ønske om å fortsatt være «tett på» etter fusjonen.  Det har de fått til!

Tre kulturer skulle smelte sammen, produkter skulle samkjøres og kundene skulle få like god lokal service som før – bare enda bedre digitale tjenester. Skagerrak Sparebank kjørte en prosess der samtlige ansatte var deltaktige i et helt år før fusjonen. Involvering sto sentralt. Det samme gjorde verdier. De tre bankene ble til én 1. februar 2024 – og vi er imponert over  hvor «smooth sailing» dette har vært. Alt handler om å ha en solid strategi på plass og evne å sette den ut i handling.

Vi i Berg Allum fikk være med Skagerrak Sparebank på fusjonsreisen, fra strategi til design og verdiarbeid.

Strategi

Vi bisto Skagerrak Sparebank med utarbeidelse av strategi for den nye banken. Ledergruppen hadde allerede et solid underlag da de kom til oss. Vi fasiliterte workshops hvor dette ble foredlet, samt bandt det hele sammen i et «to the point» styringsdokument.  En viktig del av strategiarbeidet var å utarbeide den nye bankens verdier.

Her fasiliterte vi i Berg Allum både fysiske og digitale workshops med alle de 150 ansatte på tvers av bankene, der alle fikk komme med sine viktige innspill i verdiprosessen. Så da vi i desember 2023 landet på verdiene «Personlig» og «Påskrudd» for nye Skagerrak Sparebank, lå det en solid forankret prosess bak. Verdiene ble lansert på en samling i desember, der vi blant annet spilte Verdi-Bingo og lanserte «Skagerrak-kompasset».

 

Design

Skagerrak Sparebank ønsket å beholde dagens logo, men ville bli utfordret på nye farger og en refresh av profilen. Vi forankret fargepaletten i fargene som oppstår i spesielle lys på kveldshimmelen og landet på en farge vi mener står godt til logoen og logosymbolet – lilla plommefarge. Med denne friske fargen skiller Skagerrak Sparebank seg ut blant andre banker i samme segment.

I forbindelse med lanseringen laget vi en logoanimasjon som forklarer fusjoneringen av de tre bankene.

Profilen gikk fra et blått og tradisjonelt uttrykk til et friskt og moderne med fargen «plomme» i spissen. Plakater, annonser, visittkort, bankkort og SoMe fikk et nytt design.

Kunde

Trenger du hjelp av oss?

Hånd som holder bankkortet til Skagerrak Sparebank

Vi var svært fornøyde med prosess og gjennomføring av prosjektet. Berg Allum leverte en profesjonell, inspirerende og hyggelig merkevareprosess, hvor alle ansatte fikk føle både involvering og begeistring.

Jan Erling Kvisvik, Markeds- og kommunikasjonsdirektør Skagerrak Sparebank