Tenk Sandefjord

Omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord skal gjennom synliggjøring av stort og smått sette Sandefjord på kartet, skape stolte innbyggere slik at de blir værende i byen, samtidig som de ønsker å tiltrekke seg tilflyttere både som privatpersoner og næring. 

Akkurat dette var naturligvis også målsetning med disse filmene:

«Portrettfilmen» hadde som hovedmål å vise næringsvariasjonen i byen, mens «Slik ser»-konseptet rett og slett skulle vise hvordan hverdagssettinger de fleste kan kjenne seg igjen i, ser ut i Sandefjord.

Samtlige filmer er blitt distribuert på en rekke av Tenk Sandefjords flater, og «Portrettfilmen» har i tillegg blitt vist på flere arenaer i Sandefjord kommune-regi.

Prosjektet ble ledet av Berg Allum, hvor vi hadde ansvar for alt fra storyboard og manus, til selve innspillingsdagene, klipping og regi. Tenk Sandefjord-prosjektleder Hanne Marie Pedersen var allikevel tett på prosessen, og en viktig sparringspartner fra første brief til ferdigstilte filmer.

Kunde

Tenk Sandefjord

Trenger du hjelp av oss?

Ta kontakt

Selv om Berg Allum ikke er et fullservice filmproduksjonsselskap, håndterer de digital historiefortelling godt. Dette, i tillegg til engasjement og ideer som klaffet fra første brainstorming, var avgjørende for at akkurat dem ble valgt som samarbeidspartner til dette prosjektet.

De har vært fleksible og effektive hele veien, og vi er trygge på å kunne anbefale dem til både filmproduksjon og rådgivning ved senere anledninger.

Hanne Marie Pedersen