TryggAksjon

Kystverket og NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap) ønsket å digitalisere HMS-permen for oljevernøvelser -og aksjoner. I dette samarbeidsprosjektet har de jobbet tett for å gjøre viktig informasjon tilgjengelig på én felles digital plattform. Prosjektgruppen var opptatt av å gjøre informasjonen lettfattelig. Det skal være enkelt å finne frem og enkelt å forstå alt som står der. Universell utforming har også være en viktig forutsetning for portalen.

TryggAksjon.no er nå lansert. Dette er en samleportal for HMS og beredskap ved trening, øvelser eller oljevernaksjoner. Portalen skal kunne benyttes av alt fra ansatte i oljesektoren, til frivillige, mannskap på skip og offentlige etater.

Berg Allum har hatt oppdraget å utvikle TryggAksjon.no, i tett samarbeid med kunden. Dette har vært et drømmeprosjekt for oss! Både en spennende faglig utfordring knyttet til noe viktig og meningsfylt – og et svært godt samarbeid med de dyktige menneskene i Kysttverket og NOFO.

Strategi

I Berg Allum startet vi med en konsept – og navneprosess. Kunden hadde arbeidstittelen oljevern.no, men vi ønsket å finne et navn som kunne favne om mer. Et navn som var lett å uttale, skrive og huske. TryggAksjon ble valgt fordi det forteller hva portalens rolle er; den handler om at alle som bidrar i en trening, øvelse eller aksjon skal være trygge.

Videre var vi opptatt av å forstå de ulike målgruppene for portalen: Hvem som skal bruke den og hva som var viktig for dem? Dette la grunnlaget for det videre arbeidet.

Innholdet var allerede godt bearbeidet fra kunden da vi startet samarbeidet. Vår jobb var å finne måter å strukturere nettsiden og hovedtekster på, slik at det ble enkelt og forståelig for alle.

Design

Det var allerede gjort et solid arbeid med utarbeidelse av illustrasjonene for innsatsområdene, og dette ble hensyntatt i det videre arbeidet med designet av nettsiden. NOFO og Kystverket hadde et ønske om et tiltalende design som skulle oppleves som lyst, lett og positivt. Et annet viktig element var at det skulle være enkelt å navigere seg rundt på siden. Universell utforming var et nøkkelord.

Vi fikk også designe ny logo for TryggAksjon. Logoen illustrerer at det er trygt, og at aksjonen kan være åpen, med tanke på om det er på land eller i vann. Logoens utforming henger sammen med uttrykket til illustrasjonene.

Videre designet vi hele nettsiden.  Alle hovedsider og undersider er utformet basert på kundens brief om å gjøre det lett, lyst, og tydelig. Vi landet på et design med mye hvitt og lyseblått, kombinert med  hint av en knæsj gulfarge inspirert av de gule vestene man gjerne ser i bruk under aksjoner. Vi i Berg Allum har også designet skjemaet for rapportering av uønskede hendelser. En prosess som tidligere var svært manuell, er nå digitalisert. I tillegg til at det er enkelt for brukeren å rapportere hendelser, har vi også lagt vekt på at administratorer i NOFO og Kystverket enkelt skal kunne holde oversikt over hvilke RUH som er behandlet, av hvem etc.

Kommunikasjon

Når portalen skulle gå fra designstadiet til ferdig webside, koblet vi på våre gode venner og dyktige webutviklere i Coretrek. De har stått for all utvikling/ koding, et samarbeid som også denne gangen gikk som smurt. Coretrek leverer i henold til frister og priser, samt bidrar med sin techkompatanse underveis. Det ble også gjennomført brukertest før lansering, som ga svært gode resultater.

Fagtekstene på TryggAksjon.no er skrevet av de dyktige skribentene i NOFO og Kystverket.

Nå er Kystverket og NOFO i gang med å gjøre portalen kjent for alle som kan få behov for den, og den har allerede fått en god mottakelse.

 

Kunde

Trenger du hjelp av oss?

Lyseblå sirkel med logo i farger
Mørkeblå sirkel med hvit logo
Laptop med forsiden til tryggaksjon.no på skjermen
Hånd holder mobil med tryggaksjon.no på skjermen. I bakgrunnen ser vi folk som jobber i strandsonen
Laptop på lyseblå bakgrunn med siden om oss på skjermen
To mobilskjermer på lyseblå bakgrunn

Av og til finner man gull utenfor de stier man vanligvis går. I søken etter en god samarbeidspartner for å realisere dette prosjektet endte vi opp utenfor både oljehovedstaden Stavanger og landets hovedstad Oslo – og endte opp i Sandefjord. Hvilket lykketreff. Fra dag én var engasjementet fra BergAllum til å ta og føle på. Sjelden har jeg gjennom 30 år i oljebransjen opplevd slik genuint engasjement i å realisere et prosjekt som med gjengen i BergAllum. De lever virkelig etter sitt eget motto «Cut the crap og kom til poenget». Prosjektet kom i mål på tid og budsjett – takket være en liten prosjektgruppe på kundesiden - og en faglig dyktig og fokusert gjeng i BergAllum med sin tekniske partner. Kommer jeg til å vurdere BergAllum igjen ved neste prosjekt? You bet. Det bør du også gjøre, hvis du vil realisere prosjektet ditt med god spirit, arbeidsglede og gjennomføringsevne. Takk for samarbeidet.

Prosjektleder NOFO