Vaktmesterkompaniet

Levert et bredt spekter av markedsarbeid til VK. Alt fra strategi- og internkulturarbeid, til utvikling av nettsider og reklamemateriell.

I Vaktmesterkompaniet er vår erfaring at Berg Allum jobber strukturert og effektivt. De sitter på mye kreativ kunnskap i tillegg til faglig tyngde. De har pågangsmot som få, og er ikke redd for å utfordre sine kunder for å oppnå det beste resultatet!

Ida Grønli
Markedsansvarlig

Vaktmesterkompaniet er Oslos største leverandør av utendørs vedlikehold. De leverer et bredt spekter av tjenester, alt fra containerutleie til snøbrøyting. Vi kom i kontakt med Vaktmesterkompaniet i 2014, hvor vi startet å jobbe med deres gartneravdeling. Etterhvert ble det behov for en større strategiprosess for hele selskapet, et arbeid vi gjorde i tett samarbeid med ledelsen. I årene som fulgte fungerte vi som selskapets byrå og operative markedsavdeling.

 

DETTE GJORDE VI FOR VAKTMESTERKOMPANIET:

 • Strategi- og markedstiltak
  • Produktstrategi
  • Merkevareplattform
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Handlingsplan
 • Design
  • Webdesign
  • Profilmanual
  • Årsrapport
 • Nettsider
 • Spørreundersøkelser
 • Tekstarbeid / Content marketing
  • Tekst til nettsider
  • E-magasin
 • Salgscoaching
 • Sosiale medier
 • CRM/relasjonsmarkedsføring
  • Bygget kundebase

Vaktmesterkompaniet ønsket en tydeligere posisjon i markedet, og trengte en strategisk kurs for dette arbeidet. Vi bidro med merkestrategi, hvor vi blant annet i større grad konseptualiserte de ulike tjenestene de tilbyr. Deretter laget vi en kommunikasjonsstrategi og handlingsplan for vekst, hvor vi strategien ble satt til livs. De fikk nye nettsider, som vi utviklet i samarbeid med EasyWeb, i tillegg til et ny designmanual som ga nye føringer for utvikling av alt materiell. For å forankre alt som ble gjort hos alle de ansatte, jobbet vi parallelt med internkultur, hvor vi laget en intern håndbok som vi kalte ”VKs lille gule”. Dette ble gjort i samarbeid med en sparringsgruppe bestående av ansatte, som sikret et relevant innhold for alle i bedriften. Vi har hatt operativt ansvar for Vaktmesterkompaniets sosiale medier, i tillegg til å skape innholdet på deres e-magasin. I tillegg til markedsarbeidet, har vi bistått med salgscoaching og salgsoppfølging.