Vaktmesterkompaniet

Levert et bredt spekter av markedsarbeid til VK. Alt fra strategi- og internkulturarbeid, til utvikling av nettsider og reklamemateriell.

I Vaktmesterkompaniet er vår erfaring at Berg Allum jobber strukturert og effektivt. De sitter på mye kreativ kunnskap i tillegg til faglig tyngde. De har pågangsmot som få, og er ikke redd for å utfordre sine kunder for å oppnå det beste resultatet!

Ida Grønli
Markedsansvarlig

Vaktmesterkompaniet er Oslos største leverandør av utendørs vedlikehold. De leverer et bredt spekter av tjenester, alt fra containerutleie til snøbrøyting. Vi kom i kontakt med Vaktmesterkompaniet i 2014, hvor vi startet å jobbe med deres gartneravdeling. Etterhvert ble det behov for en større strategiprosess for hele selskapet, et arbeid vi gjorde i tett samarbeid med ledelsen. I årene som fulgte fungerte vi som selskapets byrå og operative markedsavdeling.

 

DETTE GJORDE VI FOR VAKTMESTERKOMPANIET:

 • Strategi- og markedstiltak
  • Produktstrategi
  • Merkevareplattform
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Handlingsplan
 • Design
  • Webdesign
  • Profilmanual
  • Årsrapport
 • Nettsider
 • Spørreundersøkelser
 • Tekstarbeid / Content marketing
  • Tekst til nettsider
  • E-magasin
 • Salgscoaching
 • Sosiale medier
 • CRM/relasjonsmarkedsføring
  • Bygget kundebase

Vaktmesterkompaniet ønsket en tydeligere posisjon i markedet, og trengte en strategisk kurs for dette arbeidet. Vi bidro med merkestrategi, hvor vi blant annet i større grad konseptualiserte de ulike tjenestene de tilbyr. Deretter laget vi en kommunikasjonsstrategi og handlingsplan for vekst, hvor strategien ble satt til livs. De fikk nye nettsider, som vi utviklet i samarbeid med EasyWeb, i tillegg til et ny designmanual som ga nye føringer for utvikling av alt materiell. For å forankre alt som ble gjort hos alle de ansatte, jobbet vi parallelt med internkultur, hvor vi laget en intern håndbok som vi kalte ”VKs lille gule”. Dette ble gjort i samarbeid med en sparringsgruppe bestående av ansatte, som sikret et relevant innhold for alle i bedriften. Vi har hatt operativt ansvar for Vaktmesterkompaniets sosiale medier, i tillegg til å skape innholdet til deres e-magasin. I tillegg til markedsarbeidet, har vi bistått med salgscoaching og salgsoppfølging.