Zenit advokater

Utarbeidet ny merke- og kommunikasjonsstrategi, samt ny nettside med en spenstig og spisset profil.

Man blir fort så opptatt av kjernevirksomheten at arbeid med strategi og markedsføring blir nedprioritert. Berg Allum har derfor vært en svært nyttig rådgiver for oss i Zenit Advokater. De har hjulpet oss med å tenke langsiktig og vært en verdifull strategisk sparringspartner. Samtidig har de på en god måte bidratt til planlegging og oppfølging av konkrete markedstiltak.

Daniel Wikstøl
Advokat MNA

 

Zenit advokater er et ungt, men svært kompetent advokatfirma med base på Kaldnes Brygge i Tønsberg. De er spesialister innen bygg og anlegg, eiendom, handel, industri, tvisteløsning og arbeidsrett. De har kunder over hele Østlandet og ambisiøse mål for seg selv og sine klienter. De har siden oppstarten allerede vært gjennom et navneskifte på bakgrunn av endringer i partnersammensetningen, som er typisk for deres bransje. De jobber i et marked med hard konkurranse og ønsket å få hjelp til å legge en god plan for videre vekst og langsiktig merkevarebygging. Dette arbeidet resulterte i nok et navneskifte, men denne gang til et navn som har mulighet til å leve lenge. Zenit advokater – lytter & løser. 

DETTE GJORDE VI FOR ZENIT ADVOKATER: 

  • Bransje- og konkurrentanalyse
  • Markedsstrategi for vekst
  • Handlingsplan for vekst
  • Merkeplattform med navneendring og slagord
  • Designmanual med visittkort
  • Idé, design, tekstarbeid og prosjektledelse av ny nettside
  • Idé, planlegging, makeup og styling, prosjektledelse av fotoshoot

Advokatbransjen er preget av mange aktører som fremstår svært likt. Zenit advokater er ikke som alle de andre og det ønsket både de og vi å få tydelig frem. Resultatet ble en mer spenstig og spisset profil som henger godt sammen med deres ekspertise og arbeidet de gjør for sine klienter.

Zenit advokater har fått god respons på sitt nye navn og tilhørende profil i markedet. De merker allerede at kjennskapen til merkenavnet har fått feste. Vi heier på denne flotte gjengen og anbefaler Zenit advokater på det varmeste.