Organisasjonskultur – når internt gruff står i veien for vekst

Manglende stå-på-vilje. Personalkonflikter. Høyt sykefravær. Kos med misnøye. Vi ser det altfor ofte; svak organisasjonskultur og internt gruff som hindrer flinke folk å oppnå resultatene sine. Misnøye suger energi fra både ledere og medarbeidere – og koster bedriften potensielt store summer. Kjenner du deg igjen? Da har jeg to gode nyheter:

  1. Du er ikke alene
  2. Det går an å fjerne gruff ved bygge en bedre organisasjonskultur

Klarer du å fjerne gruffet vil energien brukes positivt, engasjementet blir positivt og du er bedre rigget for vekst!


De vanligste årsakene til internt gruff

De færreste av oss liker endring, derfor oppstår ofte gruff i forbindelse med endring. Det kan være nye ledere, endringer i hvem man jobber sammen med, endringer i arbeidsoppgaver – eller større endringer; f.eks. inntog av ny teknologi som gjør at hele forretningsmodellen må endres.

70 % av alle endringsprosesser feiler fordi man glemmer kulturen og menneskene. Bare 50 % av alle sammenslåinger av selskaper lykkes fordi det blir kulturkræsj. Endring skaper usikkerhet og det er derfor viktig å lede de ansatte og kundene gjennom dette. Uklar eller uengasjert ledelse er av erfaring også en viktig årsak til internt gruff.

Følelsen av ikke å bidra, mangel på mestringsfølelse og mangel på ros er også kjente årsaker til mistrivsel på jobb. Derfor er det viktig for ledelsen å finne riktig balanse mellom styring og selvbestemmelse i hverdagen. De ansatte må føle at de har en viktig rolle i bedriften!

En annen viktig årsak er faktisk mangel på endring. «Never change a winning team» – det er greit det – så lenge man tjener penger og kan melke kua. Men det kan fort oppleves kjedelig og gammeldags dersom brosjyrene er gamle, interiøret er slitt eller nettsiden ser ut som den ble laget på 90-tallet. Med dagens teknologiutvikling er det ofte for sent hvis man ikke tilpasser skuta til farvannet tidsnok. Automatisering av kundeopplevelser og enkle arbeidsoppgaver er forventet minimum både fra kundene dine og de ansatte. Dårlig kundeservice eller klagehåndtering kan også ofte gi misfornøyde kunder, som av erfaring også gir dårlig stemning internt.

En ting er iallfall sikkert – det holder ikke bare å tro, du må vite. Hvis du ønsker å fjerne gruffet er det viktig å vite hvor skoen trykker slik at du kan sette inn de riktige tiltakene.

 

Slik går du frem for å bygge en bedre organisasjonskultur

Kulturendring er ikke noe man kan beslutte, det er et resultat av hvordan man tenker og oppfører seg. ​«Culture is not a piece of the puzzle, it is the puzzle» – Panacowski og O’Donnel-Trujillo (1983). Foto: unsplash.com

Involvering, kommunikasjon og forventningsavklaringer er ofte de viktigste stikkordene for å bygge en bedre bedriftskultur.

Først må du derfor etablere innsikt i hvorfor gruffen er der – spør de ansatte og andre ledere, gjør internundersøkelser og få kunnskap om rotårsakene til misnøyen. Hva er egentlig problemet?

En god organisasjonskultur innebærer at de ansatte skal være stolte av å jobbe i selskapet og at de er villige til å blø for drakta 🙂 Her er 7 tips på veien til en sterkere organisasjonskultur og mer fornøyde ansatte:

  1. Etabler et felles sett med verdier som folk kjenner seg igjen i og vil ønske å etterleve
  2. Beskriv hvordan man skal oppføre seg – eks. vi er høflige, vi hjelper hverandre, vi strekker oss litt ekstra for kunden, vi har det gøy sammen (lag de 10 bud)
  3. Kommuniser og involver de ansatte i selskapets strategi og mål, slik at de forstår sin rolle i puslespillet og hvordan de kan bidra
  4. Sørg for at hygienefaktorer er på plass for at folkene skal få gjort jobben sin – systemer, verktøy og kaffe
  5. Etabler eller juster insentiver slik at man får til ønsket adferd, eks. månedens ansatt
  6. Etterstreb «rett mann på rett plass» og sørg for riktig opplæring og kompetanseutvikling
  7. Gjør verdier og 10 bud til en del av det daglige – Walk the talk

En studie fra NHH, viste at hele 60 % av norske ledere følte at de ikke klarte å ta tak i konflikter på en god måte. Samtidig sa de at konflikthåndtering er en viktig del av jobben deres. Ønsker du hjelp til å fjerne internt gruff og bedre kulturen i din bedrift? Ta kontakt!