Strategi

Uten et solid fundament er det vanskelig å skape resultater. Du må vite hvor du er, hvor du skal og hvordan du skal komme dit. En god strategi er fundamentet for all merkevarebygging. Vi hjelper deg å bygge en solid merkestrategi som svarer på kundenes behov, og en god kommunikasjonsstrategi for hvordan du skal nå dem.

 

Merkestrategi/ merkevareplattform

Merkestrategien er merkevarens grunnmur. Den sikrer at du kommuniserer smart – og at du har en rød tråd i all kommunikasjon. Merkestrategien definerer hvem vi skal snakke til (målgruppe(r)) og hva som er viktig for dem (markedsinnsikt). Videre inneholder den merkefordeler (hvorfor velge dere?), selskapets verdier, merkepersonlighet, samt stil og tone. Merkestrategien baseres alltid på en forståelse av hva målgruppen vil ha (markedsinnsikten). Er det behov for mer markedinnsikt enn du selv sitter på, kan vi gjennomføre fokusgrupper eller spørreundersøkelser. Du må vite, ikke tro!

 

Konsept

Vi har lang erfaring med konseptutvikling for et bredt spekter av bransjer, og hjelper deg å finne et konsept som selger. Det er forskjell på et produkt og et konsept. Et konsept er den bærende ideen for produktet eller tjenesten, rett og slett hvordan du kommuniserer til målgruppen; «what´s in it for them».  Gi dem en grunn til å velge ditt produkt. Konseptet bør være lett å forstå og gjøre kunden nysgjerrig. Et konsept har ofte lang levetid, det kan videreutvikles i mer kommunikative budskap, og skal kunne brukes i alle kommunikasjonsflater.

 

Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi handler om hvordan du får ditt budskap ut i markedet på den mest effektive måten. Det gjelder å få maksimalt igjen for hver investerte markedskrone. Kommunikasjonsstrategier definerer hva skal du si (budskap), hvordan skal du si det, og hvor og når du skal si det (mediemiks). En helhetlig kommunikasjonsstrategi sikrer en rød tråd i all kommunikasjon, på tvers av kanaler. Den sikrer også at du når ut til målgruppen din med et budskap som treffer.

 

Markedsplan/ handlingsplan

En god markedsplan er både en oppsummering av kommunikasjonsstrategien og konkrete markedstiltak. En markedsplan sikrer at du når resultatene dine i året som kommer. Den skal være et levende verktøy du bruker gjennom året. Markedsplanen skal gjøre selve utføringen av kampanjer forutsigbar og enkel, så du slipper å drive med brannslukking hele tiden. PS! Den trenger (bør) ikke å være veldig lang. Det viktigste er at den gir tydelige føringer og har gode rammeverk for planlegging av kampanjer, for eksempel per kvartal.

Vi hjelper deg med markedsplanen – og med å få den gjennomført hvis du ønsker det.

 

Optimalisering av kundereisen

Er kundene dine fornøyd hele veien? Når du ut til alle dine potensielle kunder? Fornøyde kunder er mer lojale kunder. Lojale kunder betyr ofte vekst og mer penger i kassa. Optimalisering av kundereisen hjelper deg å se produkter og tjenester fra kundens perspektiv og tvinger deg til å få oversikt over kontaktpunktene dine.

En tydelig opptegnet kundereise er et verktøy for å forstå hvor kundene er i kontakt med merkevaren din – både før, under og etter et kjøp. Innenfor markedsføring er det her også et sterkt fokus på hvilke kanaler som brukes og hvilket kjøpsfokus kunden er i. I tillegg til behov for markedsføring, kobler vi gjerne på interne opplæringsbehov for å sikre at dine ansatte er oppdaterte og i stand til å yte best mulig service.

Vi tegner opp kundereisen og kundebehovet steg for steg, og ser på muligheter i kundedatabasen og salgsprosessen. Deretter skisseres kundens «drømmereisen», og hva som skal til for å levere det kunden ønsker seg. Hva skal gjøres i år, og hva kan settes på ønskelisten (utarbeidelse av handlingsplan).

 

Vekstanalyser og strategi for vekst

Mange bedrifter kommer til oss med et ønske om vekst. Vår første oppgave er da å finne ut hvor du skal sette inn støtet for vekst. Skal du hente inn nye kunder eller skal du selge mer til de du allerede har? Skal du hente kunder hos konkurrentene, eller skal du selge til dem som ikke kjøper produktet i dag? I hvilken målgruppe er potensiale størst, og hvilket produkt/tjeneste bør du fokusere på? Etter analysen er gjort, settes konkrete mål for vekst og tiltak for å nå målene.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.