Skriv en markedsplan som funker

Markedsplanen trenger IKKE å være lang, men den må være gjennomtenkt. Har du en solid strategi i bunn, bør du raskt kunne fokusere på de konkrete tiltakene.

Er du ansvarlig for salg og markedsføring, er sjansen relativt stor for at du også til stadighet river deg litt i håret når du skal jobbe med markedsplan.

Den gode nyheten er at markedsplanen IKKE trenger å være lang, den «dårlige» nyheten er at den så absolutt bør være gjennomtenkt. Den er derfor litt tidkrevende å få landet, men har du en solid strategi i bunn bør du raskt kunne fokusere på de konkrete tiltakene som skal sikre gode resultater.

Finnes det en perfekt mal for en markedsplan?

Dessverre finnes det ikke én «magisk mal» som passer for alle, for det er det for store variasjoner fra selskap til selskap. MEN jeg har en smørbrødliste over ting du kan vurdere å sette inn i din plan. Plukk og miks som du vil – uansett er det hva du fyller inn under hver overskrift som avgjør om planen blir god eller ei.

Markedsplanen – hovedkategorier

Jeg pleier å dele markedsplanen inn i tre hovedkategorier, og vekte de på følgende måte:

1) Hvor er vi? – ca.20%

2) Hvor vil vi? – ca.10%

3) Hvordan skal vi komme dit? – ca. 70%

 

1)    HVOR ER VI?

Gjør kortfattet rede for nå-situasjonen, gjerne med grafer og kommentarer.

  • Hvordan er utviklingen i markedet dere opererer i? Hva betyr dette for dere?
  • Salgsutviklingen de siste årene, fordelt på produktkategorier/ distrikter eller det som er relevant. Kommenter utviklingen.
  • Markedsandeler og utvikling her, hvis dere har tall på det.
  • Aktuelle analyser: Google analytics, research eller andre evalueringer der har lært av forrige periode.

 

2) HVOR VIL VI?

Uten klare mål er det vanskelig å nå dem. Vær konkret!

  • Budsjettmål, samt kommentarer til det.
  • Øvrige mål. For eksempel øke kjennskap eller kunnskap, konvertering etc.
  • Hvilke produkter/ tjenester skal vokse mest?

 

3) HVORDAN SKAL VI KOMME DIT?

Dette er selve markedsplanen. Kommenter spesielt det som skal gjøres annerledes enn tidligere.

Målgrupper og innsikt.
Kortfattet beskrivelse av de viktigste målgruppene du skal nå med kommunikasjonen din i kommende periode.

Hva skal vi fortelle?
Hva er det viktigste budskapet du skal formidle? Du bør kun ha ETT hovedbudskap, eventuelt noen sekundære budskap i tillegg. De sekundære budskapene skal først formidles når målgruppen allerede har fattet nysgjerrighet.

Medievalg og reklamebudsjett.
I hvilke medier og på hvilke plattformer skal du være synlig? Hvor skal du ikke være, og hvorfor? Det er naturlig at de digitale mediene får en stor plass på denne sliden.

Verktøy og analyser.
Her bør du beskrive selskapets rutiner for (løpende) evaluering av markedsaktiviteter, og hvilke verktøy dere vil ta i bruk for å ha best mulig oversikt.

Innholdsmarkedsføring og databaser.
Det er et MUST å ta stilling til hvordan du skal bygge en relasjon til kundene dine. Les mer om databasemarkedsføring (CRM) HER

Salgsarbeidet.
Vi må aldri glemme at markedsføring egentlig handler om én ting – salg. Sørge for at planen også sier noe om salgsarbeidet.

PR og redaksjonell omtale.
Veldig mange glemmer å inkludere PR i markedsplanen. Husk at positiv redaksjonell omtale er minst 4 ganger mer verdt enn kjøpt reklame. Legg en plan på hvordan dere skal få spalteplass.

Årshjul/ overordnet kampanjeplan.
Markedsplanen bør starte eller avsluttes med en overordnet oversikt over kampanjene for perioden. Sett den gjerne opp i en tabell, så den blir et oversiktlig og godt verktøy. Ta gjerne kontakt med meg om du ønsker å få tilsendt en god mal for kampanjeplan.

Husk at det hele tiden kommer nye digitale kommunikasjonsmuligheter, sett deg inn i alle mulighetene. Det er ditt ansvar å levere resultater for hver krone investert, da gjelder det å bruke budsjett smartest mulig.

Tips!
Lag markedsplanen i Powerpoint istedenfor Word. På denne måten tvinger du deg selv til å være kortfattet, og dessuten er det mye enklere med grafer og bilder.

Lykke til med markedsplanen! Husk at det daglige arbeidet blir MYE enklere hvis du har en plan du kan følge, og slipper å ta stilling til de samme tingene igjen og igjen. Da er du også bedre rustet til å håndtere ad hoc kampanjer og uforutsette ting. En god markedsplan fører til bedre resultater. Ønsker du hjelp med markedsplanen? Ta kontakt, så kan vi hjelpe deg – enten du bare vil ha et ekstra par øyne på utkastet ditt eller du vil ha hjel til hele planen.