Operativt markedsarbeid

Det handler om å få ting gjennomført. En strategi eller markedsplan i en skuff har ingen verdi. Vi hjelper deg med operativt markedsarbeid, slik at det faktisk blir gjort i en hektisk arbeidshverdag. Vi er rå på rask og effektiv gjennomføring, men alltid med fokus på kvalitet.

 

Markedssjef til leie

Vi jobber som ”management for hire” både for små og store bedrifter. For enkelte har vi ansvar for alt markedsarbeid, mens for andre bistår vi med en hjelpende hånd. Vi kan gå inn i alt fra 5 – 50 % stilling som innleid markedssjef, avhengig av bedriftens behov. For enkelte har vi et fast antall timer per måned, mens for andre er det mer periodevis på prosjektbasis. Vi har bred bransjeerfaring, blant annet innen FMCG, reiseliv, industri, forskning, finans, forsikring, tannhelse, netthandel etc. Les mer på våre referanser.

 

Tekstarbeid

Uten et godt innhold er det vanskelig å være attraktiv for kundene dine. Gode tekster skal fenge, være Google-tilpasset, tydelige og lettleste. Vi har lang og bred erfaring i å skrive tekst både for B2B og konsumentmarkedet, enten du skal lage gode nettsidetekster, annonsetekster, film eller bloggartikler.

Vi tilbyr også skrivekurs til deg som ønsker tips og triks til hvordan dine tekster kan bli bedre.

Medieplanlegging/ kanalstrategi

En god kanalstrategi er viktig. Det gjelder å finne ut i hvilke kanaler du bør være tilstede, hvor mye penger du bør investere i betalt kommunikasjon og hvordan du bør utnytte kanalene du eier selv. Det handler om tid og penger. Om å få mest igjen for hver investerte reklamekrone og for hvert minutt du bruker på markedsarbeidet. Vi finner den optimale mediemiksen, slik at du får mest mulig igjen for investeringene dine.

 

Foto

Det visuelle uttrykket har alt å si! Et bilde prosesseres 60 000 ganger raskere enn tekst. Vi eksponeres for en mengde visuelle inntrykk, hele tiden. Det skal litt til for å skille seg ut i mengden. Gode bilder som fanger oppmerksomheten og forteller din historie er avgjørende.

Planleggingen er halve jobben når det gjelder å få gode bilder. En god bildestrategi i tråd med merkestrategien, en detaljert oversikt over hva slags type bilder og uttrykk som ønskes, og en plan for tid og sted er viktig for et godt resultat. Vi har lang erfaring i å planlegge og prosjektlede fotoopptak, og samarbeider flere dyktige fotografer.

 

Film

Enten du skal ha en internfilm, film til sosiale medier eller en stor TV-reklame, kan vi hjelpe deg. Vi har mange gode samarbeidspartnere innenfor filmbransjen, og vet hvilket filmselskap som er best egnet til ulike prosjekter, basert på omfang og budsjett. En god film avhenger av en god brief til filmselskapet, denne kan vi hjelpe deg med. Vi kan prosjektlede filmen hele veien, eller bare hjelpe deg i gang.

 

Presentasjoner

En god presentasjon er et viktig verktøy for å få frem budskapet ditt på en god måte. Enten du skal holde en stor presentasjon eller trenger en presentasjon til innsalgsmøter, er en god powerpoint gull verdt. Vi har mye erfaring i å lage presentasjoner, både for oss selv og andre. Vi kan hjelpe deg med finpuss av en presentasjon du allerede har, eller vi kan lage en fra bunnen. Vi bygger opp historien med bilder, tekster og manus – alltid med fokus på den som skal høre på. Vi kan også lage ny powerpoint-mal dersom du trenger det.

Salgstrening

Til syvende og sist, handler markedsføring egentlig om salg. Det hjelper ikke med god markedsføring hvis du ikke klarer å lande salget. Er du bevisst på å bygge en salgsorganisasjon og jobber aktivt med menneskene som skal selge, kan det i seg selv bidra til vekst. Vi har lang og bred erfaring i salgsledelse og salgstrening. Vi hjelper dere å sette mål, bistår med kompetanseheving, godt salgsverktøy, salgstrening og oppfølging.

 

Spørreundersøkelser

Du skal ikke tro, du skal vite! God markedsinnsikt er avgjørende for å lage god kommunikasjon, og det kan lønne seg å spørre målgruppen din.

Kvalitative undersøkelser (Fokusgrupper og dybdeintervjuer)

Kvalitative undersøkelser egner seg dersom du vil ha litt ”kjøtt på beina” rundt hvordan kunden tenker. Vi gjør både fokusgrupper og dybdeintervjuer for å få god og reell markedsinnsikt. Vi har erfaring med å intervjue alt fra toppledere (B2B) til grupper innenfor forbrukermarkedet (B2C).

Kvantitative undersøkelser (Markedsundersøkelser)

En kvantitativ spørreundersøkelse er for deg som vil teste hypoteser og ha statistisk valide svar. En markedsundersøkelse kan gi viktige svar. Noen ganger kan den også bidra til å opplyse målgruppen din om noe du vil at de skal vite. Vi håndterer hele undersøkelsen – og er spesielt opptatt av å gi deg konkrete anbefalinger på hvordan du bør ta tak i resultatene fra rapporten. Dette vil kunne gi deg viktig svar for veien videre. Rådene er skreddersydde for deg, og basert på analyser og kunnskap om hva som fungerer.

 

PR

Positiv redaksjonell omtale har minst 4 ganger høyere verdi enn betalt reklame. For å få en redaksjonell sak på trykk må den ha en reell nyhets- eller nytteverdi, og vurderes som interessant for leserne. Det handler om å finne de gode vinklingene, sørge for gode bilder eller film og treffe rett medie for ditt budskap. Vi har lang erfaring i lage gode PR-saker og pressemeldinger, og vet hva som skal til for å få en sak på trykk.

 

Prosjektledelse

Vi leder prosjekter av alle størrelser, innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi kan holde i hele prosjektet, fra planlegging til prosjektet er gjennomført. Eller vi kan holde i deler av prosjektet. Vi har lang og bred erfaring i å lede prosjekter med mange aktører, og jobber gjerne tett med kundenes ansatte og samarbeidspartnere.